Respect APP

/ Print

O RETUŠI (vľavo): Ema, dnes vyzeráš super, tak umelo. - Ani nehovor, päť hodín ma retušovali! - Wáw, neskutočné! O KOŠÍKU (vpravo): Ema, prečo tvoj pes nemá košík? - A načo, veď nejdeme nič kupovať - Vy ste neskutoční.  
mail@respectapp.com