Respect APP

Jeden deň úsmevu

August 2011 / Jeden deň úsmevu

Všetci, ktorí chceli darovať deťom z detských domovov a náhradných rodín dôvod na úsmev, mohli od 20. do 24. júna prispieť v rámci celoslovenskej zbierky Jeden deň úsmevu. Na stanovištiach mali dobrovoľníci pripravené veľkorozmerné plachty s fotografiami smutných detí. Každý, kto do zbierky prispel, dostal nálepku s úsmevom. Tú potom nalepil na fotografiu dieťaťa a rozosmial ho tak. Pomôcť deťom a darovať im tak dôvod na úsmev chcel každý.

Pozrite si dokumentáciu

mail@respectapp.com