Respect APP

Ďalšia kampaň pre Prvú stavebnú sporiteľňu

Február 2010 / Ďalšia kampaň pre Prvú stavebnú sporiteľňu

Hlavným motívom novej kampane Prvej stavebnej sporiteľne je euro, resp. chýbajúce euro. V televíznom spote chýba euro do nákupného vozíka, v rozhlasovom spote chýba euro na kino. Scénky sa končia otázkou: Kto vám dá dnes eurá navyše? Eurá navyše dá svojim pravidelne sporiacim klientom iba Prvá stavebná sporiteľňa.Televízny spot, ktorého hviezdou je herečka Magda Paveleková, režíroval Michal Kollár a kamery sa ujal Milan Chadima, známy spoluprácou s takými osobnosťami, ako je Terry Gilliam, Eli Roth či Quentin Tarantino. A to všetko pod produkčnou značkou agentúry Hitchhiker Films.

mail@respectapp.com