Respect APP

Respect APP pre VSE

Jún 2005 / Respect APP pre VSE

Východoslovenská energetika (VSE) poskytuje viac než 600 000 zákazníkom v regióne východného Slovenska služby v oblasti predaja a distribúcie elektriny. Spoločnosť vlastní podielom 49 % nemecká akciová spoločnosť RWE Energy, 51% vlastní štát.
Aby sa reálne naplnil cieľ stať sa silne zákaznícky orientovanou spoločnosťou, rozhodla sa VSE implementovať korporátne hodnoty strategického partnera RWE. VSE následne oslovila reklamnú agentúru Respect APP, aby vytvorila vizuály hodnôt, ktoré budú rešpektovať regionálne špecifiká. Agentúra v júni realizovala v spolupráci s fotografom Martinom Črepom fotoprodukciu v Slovenskom raji a v okolí Levoče. Fotografie sú vizualizáciou námetov, ktoré v pre-testoch testovala česká spoločnosť Datamar.

mail@respectapp.com