Respect APP

Tri ceny na klinci pre PPE Fiction

Máj 2011 / Tri ceny na klinci pre PPE Fiction

Okrem Zlatého klinca v online kategórii za virálne video, získal spot PPE Fiction aj bronzový klinec v kategórii TV spotov a jeho režisér Juraj Janiš získal Art Prix za jeho réžiu. Ďakujeme a blahoželáme.

Viac na www.zlatyklinec.sk

mail@respectapp.com