Respect APP

Nová kampaň pre PSS

Marec 2009 / Nová kampaň pre PSS

Mimoriadne výhodný výnos je motívom nového televízneho spotu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ktorý pripravila reklamná agentúra Respect APP. V prechádzajúcich reklamných kampaniach PSS, a. s., bol signál značky - Lišiak - nosným prvkom. Komunikácia PSS, a.s., prešla v tomto smerevýraznou zmenou. Novou zmenou je aj formálny posun z animovaných spotov do hraného. Racionálne animované prezentácie nových produktov a ponúk prostredníctvom Lišiaka vystriedal príbeh s pridanou kreatívnou hodnotou a so skutočnými ľuďmi. Ideou nového televízneho spotu je oslava vysokého výnosu pripomínajúca silvestrovské oslavy. Oslavujúci ľudia však neodpočítavajú ale pripočítavajú od jedna až do čísla 22, čo je percento výnosu. Spot sa točil v rôznych prostrediach, v ktorých vystupujú rôzne typy ľudí, keďže sporenie nemá úzko vyhradenú cieľovú skupinu a je určené všetkým tým, ktorý chcú svoje peniaze bezpečne zhodnocovať. Režisérom televízneho spotu je Michal Kollár, ktorý má okrem úspešného celovečerného filmu za sebou aj niekoľko desiatok reklamných spotov.
mail@respectapp.com