Respect APP

Čerpacie stanice SLOVNAFT ožili

Marec 2011 / Čerpacie stanice SLOVNAFT ožili

Agentúra Respect APP pripravila pre SLOVNAFT novú hokejovú kampaň.Kampaň prezentuje SLOVNAFT ako generálneho partnera slovenského hokejaa zároveň predstavuje nový dizajn čerpacích staníc.V televíznom spote sa čerpacia stanica stala pozadím pre animovanú scénku, kdejednotlivé čerpacie pumpy ožívajú a začnú medzi sebou hrať hokej. Scénka, ktorážije hokejom, je hravá a zaujímavá aj po stránke technickej exekúcie, o ktorú sapostaralo štúdio Plaftik v produkcii Hitchhiker Films.Motív oživených čerpacích púmp, ktoré rady hrajú hokej, agentúra preniesla aj doprintovej a outdoorovej kampane.
mail@respectapp.com