Respect APP

Reklama pre seniorov

Október 2009 / Reklama pre seniorov

Prvástavebná sporiteľňa prišla v októbri s kampaňou promujúcou Novésporenie pre seniorov. Špecifickácieľováskupina, teda seniori, určila charakter a tonalitu spracovania kampane. Prieskumy na vybraných vzorkách seniorov ukázali, že pohľad starších ľudí na reklamu je pomerne konzervatívny. Úlohou agentúry bolo urobiť kampaň, ktorá bude k cieľovej skupine hovoriť jej rečou. Vďaka režisérovi Martinovi Šulíkovi vznikol spot s príjemnou atmosférou, ktorý určil aj charakter printovej a outdoor kampane.

Pozrite si TV spot a fotoreport z nakrúcania

mail@respectapp.com