Respect APP

September 2013 / Pátrame po vašom veku

Problematika zamedzenia dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým sa nepriamo týka všetkých. Preto je kampaň agentúry Respect APP „Pátrame po vašom veku“ v rámci nadlinkovej komunikácie zameraná na širokú verejnosť. Ďalšie komunikačné aktivity sú zacielené špeciálne na predajcov, ktorí tabakové výrobky predávajú priamo konečnému spotrebiteľovi. Cieľom kampane je, aby predajcovia skontrolovali vek kupujúceho a tak lepšie dodržiavali Zákon o ochrane nefajčiarov v praxi.
mail@respectapp.com