Respect APP

/ Accenture

Náborová kampaň pre Accenture pracovala s miestom ˇvýskytu“ cieľovej skupiny – vysokoškolákov. V jednotlivých médiách sme obmieňali headline „Nájdi si lepšie miesto“ s dôrazom na konkrétny benefit poskytovaný Accenture. Napríklad v knižniciach a študovniach boli letáky s headlinom „Nájdi si lepšie miesto kde sa naučíš viac“ keďže Accenture ponúka uchádzačom o prácu vlastné tréningy v praxi. V autobusoch a vlakoch bol použitý headline „Nájdi si lepšie miesto na cestu do sveta“ avizujúc možnosti uplatnenia sa v medzinárodných pracoviskách spoločnosti Accenture. Úspech kampane podčiarkuje aj fakt, že podporená znalosť značky Accenture na slovenskom trhu medzi potenciálnymi uchádzačmi o zamestnanie sa stala jednou z najvyšších, aké spoločnosť dosahuje v rámci všetkých krajín sveta, v ktorých pôsobí.


Accenture
Accenture
Accenture
Accenture
Accenture
Accenture
mail@respectapp.com