Respect APP

/ Rabaka

Pre košickú billboardovú spoločnosť Rabaka reklamné panely pripravujeme vianočné a koncoročné kampane. Sú úspešné a získavajú ocenenia u odbornej verejnosti, ktorá zároveň tvorí cieľovú skupinu spoločnosti Rabaka reklamné panely.


Rabaka
Rabaka
Rabaka
mail@respectapp.com