Respect APP

/ Star / Image 2007

Cieľom imidžovej kampane na jar roku 2007 bolo upozorniť na novinky v Star - pridaním ôsmych strán nových rubrík pribudlo v Star viac fotografií, pikošiek, celebrít a pod. Zároveň sme chceli odkomunikovať aj nový layuot Staru, ktorý vznikol tiež v Respect APP:
Image 2007
Image 2007
mail@respectapp.com