Respect APP

/ ZSE Energia

Namiesto klasických pohľadníc sme urobili samolepky s absurdnými radami, ktoré si ľudia mohli lepiť na tématicky vhodné miesta. 
mail@respectapp.com