Respect APP

/ ZSE Energia

Na zrkadlách, ktoré sú na toaletách nákupných centier sme umiestnili samolepku s absurdnou radou. 
mail@respectapp.com