Respect APP

Respect APP vzniká

Apríl 2004 / Respect APP vzniká

Rozhodli sme sa založiť si reklamnú agentúru. Po niekoľkých návrhoch na názov pozostávajúcich z prvých písmen našich mien (RYVO, ŠteGeSloKor) sme sa rozhodli pre Respect APP. Všetky tri slová skratky APP (Advertising, Promotion, Production) si zaslúžia rešpekt.
mail@respectapp.com