Respect APP

Osvietenie pre Bramac

Apríl 2012 / Osvietenie pre Bramac

Keď vás osvieti, môže byť už neskoro. To je headline novej kampane pre Bramac. Jej ideou je nabádať ľudí k tomu, aby na rekonštrukciu svojej strechy mysleli skôr, než bude neskoro. Printy v kampani dopĺňajú postery, POS, rádiospot a webstránka www.obnovtestrechu.sk

Tu nájdete vizuál a tu rádiospot.

mail@respectapp.com