Respect APP

August 2004 / Respect APP je víťazom tendra spoločnosti Tento

Po 15 minútovej prezentácii v Tento a.s. boli len dve možnosti. Buď to vyhráme alebo nie.
mail@respectapp.com