Respect APP

PSS pokračuje v novom koncepte

August 2010 / PSS pokračuje v novom koncepte

Nová kampaň „Večera“ má za cieľ komunikovať výhodné stavebné sporenie a úsporu na poplatkoch pri uzatvorení zmluvy.Komunikácia pokračuje v kreatívnom koncepte predstavenom už v televíznom spote „Svadba“, ktorý bol súčasťou predchádzajúcej kampane. Situácia zo života, keď mladí ľudia nemajú vlastné bývanie, sa stala kreatívnym motívom aj v novom spote. Cieľom je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa nenechali prekvapiť životom a začali sporiť na vlastné bývanie. Hlavný motív a obraz kľúčovej situácie zo spotu sa premietol aj do ostatných časti kampane.
mail@respectapp.com