Respect APP

Respect APP pre www.superdeal.sk

December 2008 / Respect APP pre www.superdeal.sk

Respect APP pripravila pre stránku www.superdeal.sk (online vyhľadávač najnižších cien) uvádzaciu internetovú kampaň, ktorá pozostávala z čiernych bannerov sbielym textom. Kampaň vsadila na jednoduché ao to výraznejšie typografické prevedenie, ktoré nie je rušené zbytočnou grafikou, farebnosťou ainými rušivými prvkami. Cieľom bola viditeľnosť na internetových stránkach. Komunikácia pozostáva zniekoľkých hedlajnov - titulkov, ktoré majú svojou jednoduchosťou azvláštnym obsahom vzbudiť pozornosť adresáta. Hedlajny zároveň súvisia so zameraním www.superdeal.sk (napr. Všetko padá dole, Gravitácia zasiahla obchodníkov, Lacnejšie to ide, Ako hlboko môžu niektorí klesnúť, Nie sú si všetci rovní, atď.)
mail@respectapp.com