Respect APP

Ema a Ela parodujú konkurenciu

December 2009 / Ema a Ela parodujú konkurenciu

Hlavnými hrdinkami kampane mesačníka La Femme sú dve vyumelkované, prihlúple slečinky, ktoré sú na míle vzdialené skutočnému životu žien. Keďže La Femme je jedným z najčítanejších ženských magazínov a konkurujú mu mesačníky EMMA aEVA, zo zahraničných je to napríklad česká mutácia ELLE, mená komixových postavičiek nie sú náhodné.

EMA aELA sa prostredníctvom krátkych a vtipných komixov prezentujú ako "neskutočné". Sú síce hrdinkami kampane na La Femme, do časopisu ako takého však nepatria, ten je totiž iba oskutočných ženách - EMU a ELU v La Femme nenájdete. Kampaň sa objavila vprintových médiách, vtelevízii abola podporená aktivitami na internete.

Printy TU a TU.

mail@respectapp.com