Respect APP

Zdravý Nový rok s Permonom

December 2011 / Zdravý Nový rok s Permonom

Grand hotel Permon, ktorý sa nachádza priamo pod štítom Kriváň, je súčasťou siete Empora Hotels. Hotel s najväčším wellness centrom na Slovensku so širokými výberom možností relaxu a rôznych liečivých procedúr utuží zdravie každého návštevníka. Tento fakt premenila agentúra do vizuálu, kde spojila jedinečnú lokalitu hotela so symbolom zdravia. Súčasťou kampane sú billboardy, PF-ky a bannery. Vizuál je tu.
mail@respectapp.com