Respect APP

Jediný ocenený rádiospot je z Respect APP

Február 2007 / Jediný ocenený rádiospot je z Respect APP

Rozhlasový spot pre nášho klienta, Rabaka reklamné panely, bol jediným oceneným rádiospotom v hodnotení mesačníka Stratégie za mesiac január. Porota, ktorej novou členkou je aj Yolka Udičová, mu udelila tretie miesto.

Spot si môžete vypočuť tu.

mail@respectapp.com