Respect APP

Máme Zlatú pecku

Február 2011 / Máme Zlatú pecku

Televízny spot Večera pre Prvú stavebnú sporiteľňu bol ocenený v českej súťaži METRO Zlatá pecka, ktorú rorganizuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA). Okrem Zlatej pecky sme získali aj dve nominácie, za printy a nové média kampane Absurdné rady pre Západoslovenskú energetiku.
mail@respectapp.com