Respect APP

Najlepšiu vonkajšiu reklamu má Pokec

Február 2011 / Najlepšiu vonkajšiu reklamu má Pokec

Naša séria outdoorových plôch na lyžiarskych strediskách pre Pokec získala prvé miesto v hodnotení mesačníka Stratégie v kategórii Out of home za mesiac január. Blahoželáme a ďakujeme odvážnemu klientovi.

Pozrite si vizuál číslojedna,dvaatri

mail@respectapp.com