Respect APP

1,69

Február 2012 / 1,69

Prvá stavebná sporiteľňa prináša Úvery na bývanie s úrokom už od 1,69 percenta. Celá kampaň je postavená na typickom nositeľovi produktových informácií Prvej stavebnej sporiteľne - lišiakovi, ktorý akciovú ponuku prezentuje vo vizuáloch a krátkom televíznom spote.
mail@respectapp.com