Respect APP

Chcem s tebou byt

Február 2012 / Chcem s tebou byt

Pre Prvú stavebnú sporiteľňu sme pripravili Valentínsky vizuál. To, že sa v SMS správach väčšinou nepoužíva diakritika, sme využili v headline, ktorý namiesto valentínskeho želania Chcem s tebou byť hovorí: Chcem s tebou byt<3

Pozrite si vizuál tu.

mail@respectapp.com