Respect APP

Január 2007 / Dve ocenenia pre dvoch nových klientov

Rádiospot pre novú reštauráciu Pizza Mizza v Dúbravke bol v kategórii rádiospotov jediný ocenený porotou mesačníka Stratégie z pomedzi všetkých rádiospotov, ktoré boli premiérované v decembri 2006. Tretie miesto v hodnotení PFiek získalo aj PF pre nášho ďalšieho nového klienta - Tax Office Hennel&Králik. Pre oboch klientov sme začali pracovať na sklonku minulého roka.

mail@respectapp.com