Respect APP

Respect APP sa vyhrala s novou kampaňou

Júl 2009 / Respect APP sa vyhrala s novou kampaňou

Nová produktová kampaň Prvej stavebnej sporiteľne je zameraná na rodičov smalými deťmi. Produktom je stavebné sporenie snázvom Prvé detské sporenie. Kampaň sa potenciálnym klientom prihovára rečou dieťaťa aaj vizuály majú výrazne hravý charakter. Outdoorovú časť kampane reprezentuje vizuál sdievčatkom, ktoré na stenu kreslí domček, kreativitu zastrešuje headline: „Raz budem mať svoj vysnívaný dom.“ Vizuál zároveň obsahuje zaujímavé prvky vpodobe grafických prvkov, vrátane loga, akoby namaľovaných detskou rukou. Aby kampaň pôsobila naozaj detsky, agentúra Respect APP sa rozhodla doslova pohrať sdizajn manuálom Prvej stavebnej sporiteľne.


mail@respectapp.com