Respect APP

Respect APP pre Nikita.sk

Jún 2008 / Respect APP pre Nikita.sk

Pre nový online shop sme pripravili kampaň na internete v printoch a v rádiu. "Nikita je Brutálne rýchla, brutálne spoľahlivá". Viď www.nikita.sk
mail@respectapp.com