Respect APP

PSS sa inšpirovala ľudovou slovesnosťou

Jún 2009 / PSS sa inšpirovala ľudovou slovesnosťou

Nová imidžová kampaň Prvej stavebnej sporiteľne využila všeobecne známe ľudové porekadlá, ktoré odkazujú na problematiku bývania. Kampaň, ktorej média sú sústredené prevažne v outdoore, sa zameriava na imidž a pozicioning značky. Cieľom kampane bolo prepojenie značky Prvej stavebnej sporiteľne s fenoménom bývania a domova ako takého. Agentúra Respect APP navrhla kreativitu, ktorá pracuje s ľudovou slovesnosťou a implantuje do nej logo Prvej stavebnej sporiteľne. Vizuály nájdete tu.

mail@respectapp.com