Respect APP

Zlato, zlato, striebro

Máj 2012 / Zlato, zlato, striebro

Ako jediná reklamná agentúra sme tohto roku na Zlatom klinci získali dva Zlaté klince za dve rôzne práce. V kategórii Poster a Outdoor bola ako najlepšia práca vyhodnotená séria plagátov Áčkoví filmári pre študentský filmový festival Áčko. Zlato za najlepšie online video získala práca Kundi on kotona! pre Nicolaus Extra Jemnú Vodku. V kategórii Kreativita v PR tá istá práca získala Strieborný klinec. Okrem ocenení sme získali ešte dva shortlisty s printom a posterom Osvietenie pre Bramac. Vďaka patrí všetkým, ktorí na víťazných prácach pracovali a klientom s dobrým vkusom.
mail@respectapp.com