Respect APP

Respect APP deťom

Marec 2007 / Respect APP deťom

Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch. Toho roku oslavuje 25 výročie založenia. V agentúre Respect APP vznikol nový ústredný vizuál kampane v duchu hesla “…aby každé dieťa malo rodinu”, ktorým budú zastrešené celoročné komunikačné aktivity Úsmevu. Autorom fotografie je Martin Fridner.

Detské kardiocentrum Bratislava je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku. Poskytuje starostlivosť pre deti všetkých vekových kategórií s vrodenými a získanými srdcovými chybami. Pre Nadáciu detského kardiocentra agentúra vytvorila kampaň na získanie 2% z daní. Hlavnou postavou kampane je Katarína Hasprová, dlhoročná tvár nadácie, ktorá stvárňuje srdce v TV spote, v printoch, či na internete. Produkciu TV spotu bezplatne zabezpečila Kuul Fabrik.

mail@respectapp.com