Respect APP

Slovák v porote New York Festivals

Marec 2008 / Slovák v porote New York Festivals

51 ročník prestížneho reklamného festivalu New York Festivals mal v porote zástupcu zo Slovenska. Róbert Slovák z Respect APP hodnotil 350 prác v kategórii Print. Vybrané práce aj s jeho komentárom nájdete v aktuálnom čísle Stratégií.

mail@respectapp.com