Respect APP

Respect APP v Rade pre reklamu

Marec 2009 / Respect APP v Rade pre reklamu

Agentúra Respect APP bola jednohlasne prijatá za člena Rady pre reklamu.Poslaním RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. Medzi jej členov patria významný zadávatelia, zástupcovia médií a asociácií. Okrem Respect APP bola prijatá aj Telefonica O2 a TASR.
mail@respectapp.com