Respect APP

Úsmev ako dar s novou kampaňou

Marec 2010 / Úsmev ako dar s novou kampaňou

Nová charitatívna kampaň pre Úsmev ako dar je postavená na motíve detskej kresby a sne o skutočnej rodine. Print, outdoor a TV spot kreslia detské ruky, kreslia svoju rodinu, rodinu z detského domova. V rozhlasovom spote dieťa hovorí o svojej rodine z domova. Za tým všetkým je však túžba dieťaťa po skutočnej rodine. Tradičný claim Aby každé dieťa malo rodinu agentúra pre túto kampaň pozmenila na Aby každé dieťa malo skutočnú rodinu. Kampaň zároveň propaguje Najmilší koncert roka. Tento koncert dáva deťom z detských domovov a náhradných rodín priestor prezentovať svoje talenty a napomáha im v budovaní svojho sebavedomia. V priebehu apríla a mája sa uskutoční 7 regionálnych kôl po celom Slovensku, ktoré vyvrcholia finálovým kolom v Bratislave. Tento rok oslávi projekt, Najmilší koncert roka, svoje 20 narodeniny, ktoré opäť odvysiela aj Slovenská televízia.„Úsmev ako dar sa teší z toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí nám nezištne pomáhajú, či s prípravou projektu alebo s prípravou samotných kampaní. Bez nich by sme tu neboli už skoro 28 rokov a nemohli by sme napĺňať naše motto aby každé dieťa malo rodinu. Ďakujeme.“ poďakoval Tomáš Cehlár, marketingový manažér Úsmevu ako dar.

mail@respectapp.com