Respect APP

November 2004 / Tento vyhráva v Stratégiách

Inzerát Kravata z imidžovej kampane získava 2. miesto v hodnotení mesačníka Stratégie.
mail@respectapp.com