Respect APP

November 2008 / UP mesiaca

Kampaň pre Swan získala ocenenie UP mesiaca v hodnotení mesačníka Stratégie - to znamená, že je to najlepšia reklama v tomto mesiaci na Slovensku. Hurá. TV spot získal tretie, print prvé miesto. Blahoželáme klientovi a Ondrejovi.
mail@respectapp.com