Respect APP

Vychovávame reklamu

November 2009 / Vychovávame reklamu

Naša minuloročná kampaň Rady pre reklamu sMariánom Čekovským získala prestížne ocenenie vmedzinárodnom hodnotení aktivít samoregulačných orgánov – EASA Best Practice Award. Teraz agentúra prišla smotívom školského prostredia, konkrétne veľkou školskou tabuľou. Na tabuli je viac krát pod sebou napísané, aká by reklama mala byť aaká by byť nemala. Presne tak, ako sa to robí v škole, keď sa žiak niečím previní. Všetko zastrešuje slogan: Vychovávame reklamu.

Pozrite si PRINT

mail@respectapp.com