Respect APP

V KINÁCH UVIDÍTE... aj reklamu Poisťovne Slovenskej Sporiteľne

November 2013 / V KINÁCH UVIDÍTE... aj reklamu Poisťovne Slovenskej Sporiteľne

Poistenie Život ponúka popri istote životného poistenia aj sporenie amožnosť investovania. Ponúka sa aj vkine. Reklamná agentúra Respect APP využila pri tvorbe kino-spotu prvky, ktoré sú typické práve pre toto médium. Na začiatku je archaické odpočítavanie 5 – 4 – 3... zčias výmeny kotúčov celuloidových filmov – vrátane zakomponovanejčíselnej informácie o garantovanejúrokovej sadzbe. Spot následne končí štýlom filmových upútaviek snázvom produktu aznačky Poisťovne Slovenskej sporiteľne. Uvidíte vnašich kinách.

Video si pozrite TU.

mail@respectapp.com