Respect APP

Žiadne dieťa by nemalo ostať samé

Október 2012 / Žiadne dieťa by nemalo ostať samé

Úsmev ako dar oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila agentúra Respect APP kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na to, že aj deti bez rodičov potrebujú pozornosť a lásku.

Túto myšlienku komunikuje aj nosný headline: „Žiadne dieťa by nemalo ostať samé“, ktorý sa v rôznych verziách objavuje v televíznom spote, v rozhlasovom spote a v printoch. Ideou kampane je výraznejšie upozorniť na problematiku a priblížiť ľuďom pocity a situácie, ktoré bežne zažívajú opustené deti. A práve Úsmev ako dar sa už 30 rokov snaží o to, aby každé dieťa malo rodinu. Kampaň odštartovala začiatkom októbra a okrem spomínaných médií je nasadená tiež v kinách a na internete. Do realizácie kampane sa nezištne zapojilo viacero umelcov a dobrovoľníkov.

Pozrite si televízny spot kampane tu.

mail@respectapp.com