Respect APP

Ocenenie od Úsmevu ako dar

September 2011 / Ocenenie od Úsmevu ako dar

Creative & Managing Directorka Yolka Udičová prevzala pri príležitosti 20teho výročia Úsmevu ako dar ocenenie za významný prínos pri realizácii projektov pre deti v náhradnej starostlivosti, na ktorých sa Respect APP podieľa už viac ako päť rokov. Ďakujeme.
mail@respectapp.com